Tag «Kebaikan»

Ingat Mati dan Motivasi Hidup

Ingat Mati dan Motivasi Hidup. Diceritakan dalam suatu hadis “ketika Allah beriradat mencabut roh seseorang mukmin maka, datanglah seorang malaikat maut (Izrail) dari arah mulutnya untuk melaksanakan iradat Allah tadi, lalu keluarlah zikir dan berkata : Tiada jalan bagimu dari arah ini, sebab zikir pada Allah selalu melintasi mulut ini. Maka, malaikat maut berpindah kearah …

Fastabiqul Khairat

Fastabiqul Khairat. Allah Swt berfirman.” Dan carilah pada apa-apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu lupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi. Dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerusakan dibumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Qs Al Qashash-77). …

Bahaya Hasad, Iri dan Dengki

Bahaya Hasad, Iri dan Dengki. Rasulullah Saw bersabda ” Hasad, iri, &, dangki akan mengerogoti dan memakan segala kebaikan sebagai mana api membakar kayu api yang kering”. Jika seseorang melakukan amal kebaikan (shalat, puasa, infak dsb) ia sedang berada dalam wadah kebaikan yang akan mendapatkan pahala dari Allah Swt sebagai imbalanya. Namun, ada satu jenis …

Menunggu Detik-Detik Kehancuran Islam

Menunggu Detik-Detik Kehancuran Islam. Islam adalah agama rahamat, rahmat untuk seluruh alam, sehingga seluruh ajaran yang difahami dan diyakini adalah nilai-nilai kebaikan, serta ajakan untuk berbuat baik dan menebar kebaikan. Bukan saja kebaikan untuk diri sendiri tetapi juga kebaikan untuk sekitarnya dan seluruh alam. Dengan nilai-nilai rahmat dan kebaikan yang difahami dan diyakini tersebut agama …

Anak Adalah Anugrah Illahi

Mendidik Anak. Anak adalah sebuah anugrah terbesar nan suci dan luhur yang diberikan Allah swt kepada manusia. Anugrah tersebut tentunya bukan anugrah gratis yang diberikan begitu saja. Allah menyerahkan anugrah mulia tersebut kepada umat manusia disertai dengan beban dan tanggungjawab untuk mendidik dan membesarkannya sehingga menjadi sebuah karakter yang kuat dan tangguh di masa depan. …

Allah Tidak Suka Urusan-Nya Dicampuri

Hakikat Tauhid. Allah tidak suka UrusanNya dicampuri berarti sebagai tuhan, Allah adalah Zat Yang Maha Tunggal yang tidak mempunyai sekutu dan tidak membutuhkan sekutu dalam melaksanakan seluruh urusanNya. Seluruh makhluk bergantung kepadaNya. Allah adalah Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Mempunyai Kehendak. Jika Dia berkehendak atas sesuatu, maka jadilah sesuatu itu. ” Sesungguhnya KeadaanNya, apabila …

Haruskah Mencari Tuhan Selain Allah ..?!

Haruskah Mencari Tuhan Selain Allah ..?! – Pernyataan Allah sebagai tuhan seluruh alam pada kajian ini, mengacu kepada kata Rabb yang biasa digunakan untuk memuji dan menyampaikan memohon dalam bentuk doa-doa kebaikan kepada Allah swt. Kata Rabb dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 900 kali dan pada umumnya berpola kata majemuk tak setara atau pola kata bersandar. …

Salawat Memuliakan Ibadah Wajib

Hakikat Salawat. Salawat Memuliakan Ibadah Wajib. Salawat. Imam al-Majidu menerangkan bahwa kata salawat terdiri dari tiga suku kata yaitu shad, lam dan waw atau shad, lam dan ya yang sebenarnya berasal dari satu arti yaitu berkumpul dan berserikat. Dengan pengertian bahwa dalam salawat terkandung dua makna secara bersamaan yaitu makna lahir dan makna batin yang …

Page-level ads only appear on the page when AdSense thinks they'll perform well. Add the following Page-level code to more of your pages to increase the overall performance of ads on mobile. Copy the code below and paste it inside the tag of any page you want to show ads on. Place the same code just once per page, and AdSense takes care of the rest.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.