Tag «Akhirat»

Akhlak Benteng Syariat

Akhlak Benteng Syariat. Secara sangat realistis Islam sebagai agama yang lurus menekankan bahwa infrastuktur dunia ini sebagai jembatan emas yang harus di manfaatkan dan di raih menuju pada kehidupan abadi ( Akhirat ). Manakala jembatan dunia hancur, maka akan hancur pulalah kehidupan akhirat. Hal ini tergambar dari seorang muslim yang senantiasa mengacu pada dua dimensidoa …

Inilah Dua Penyakit di Khawatirkan Rasulullah SAW

Dua Penyakit di Khawatirkan Rasulullah SAW. Setiap umat secara pribadi maupun bermasyarakat ingin hidup bahagia meski pengertian kebahagiaan dan cara-cara meraihnya berbeda-beda setiap orang. Dari perbedaan cara itu Islam menerangkan mana yang diperintahkan dibolehkan atau dilarang. Dalam perintah Allah SWT. Terkandung hikmah kebaikan untuk melaksanakannya dan dalam apa yang dilarang-Nya terkandung kejelekan bagi yang melakukannya. …

Akhir Hidup yang Baik

Akhir Hidup yang Baik. Rasa syukur yang dalam tak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala nikmat, karunia, serta hidayah yang telah sejak dulu diberikan terhadap diri, keluarga, masyarakat sampai pada bangsa dan negara ini, walaupun tak jarang segala bentuk kesulitan dan cobaan senantiasa mendera kehidupan kita. Rasa syukur ini jangan hanya sebatas dimulut …

Mengumpulkan Bekal Akhirat

Mengumpulkan Bekal Akhirat.  Allah SWT berfirman. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan dan senda-gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya ?. ( Qs Al An’am : 32). Diceritakan ketika Nabi Nuh as akan meninggal dunia, bertanyalah para sahabatnya. Bagaimanakah engkau merasakan hidup ini …

Umar bin Abdul Aziz Sosok Pemimpin Teladan

Umar bin Abdul Aziz Sosok Pemimpin Teladan. Serulah (manusia ) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yg baik dan bantah lah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu dialah yg lebih mengetahui tentang siapa yg tersesat dari jalan-nya dan dia yg lebih mengetahui orang-orang yg mendapat petunjuk(QS. An-nahl :125). Rasulullah SAW . pada suatu …

Menjauhi Sumber Permusuhan

Menjauhi Sumber Permusuhan. Rasulullah Saw pernah bertanya pada para sahabat. Tahukah kalian siapa orang yang muflis (bangkrut) dari umatku ?.Para sahabat menjawab ” mereka adalah orang yang tidak berharta. Rasulullah Saw meluruskan jawaban tersebut dengan bersabda. ” Orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala, shalat, puasa, zakat, …

Kerja dan Harga Diri

Kerja dan Harga Diri. Allah Swt berfirman ” Sesungguhnya Kami telah menetapkan kamu sekalian dimuka bumi dan Kami adakan bagimu dimuka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur “. ( Qs Al A’raf ayat 10 ). Firman Allah diatas menerangkan bahwa bumi dan isinya ini adalah mutlak milik Allah. Menjadi suatu keharusan pula untuk …

Ibadah dan Bekerja

Ibadah dan Bekerja. Berfirman Allah didalam Qs Al Jumuah ayat 9-10 ” Wahai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka berjalanlah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah perdagangan itu. Demikian itu lebih baik bagimu juka kamu mengetahui. ” Jika shalat itu lelah selesai bertebaranlah kamu dimuka bumi ini dan carilah …

Isra Mi’raj dan Relevansinya Dengan Shalat

Isra Mi’raj dan Relevansinya Dengan Shalat. Bagi umat Islam di seluruh belahan bumi ini, peristiwa isra mi’raj terhadap junjungan nabi besar muhammad saw. Merupakan peristiwa yang spektakuler dan menakjubkan, dalam rangka menegakan syiar islam yang merupakan suatu kewajiban bagi umat islam yang mengaku beriman dan bertakwa pada ALLAH SWT.Sekaligus merupakan Manifestasi dari kehidupan beragama yang …

Dzikrul Maut

Dzikrul Maut. “Suatu hari seperti di kutip oleh Syaikh Abdurrahman As – Sinjari dalam Al – Buka’Min Khasyatillah. Nabi Yakub berdialog dengan Malaikat pencabut nyawa, ”Aku inginkan sesuatu hal yang mau tidak mau harus engkau penuhi sebagai tanda persaudaraan kita pinta Nabi Yakub, apakah itu tanya Malaikat maut penasaran, jika ajalku telah dekat beritahulah aku, …

Page-level ads only appear on the page when AdSense thinks they'll perform well. Add the following Page-level code to more of your pages to increase the overall performance of ads on mobile. Copy the code below and paste it inside the tag of any page you want to show ads on. Place the same code just once per page, and AdSense takes care of the rest.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.