Kajian Hakikat Ilmu Tauhid

Ilmu Tauhid Merupakan Hikmah Ketuhanan Sebagai Bekal Untuk Mendapatkan Ridha dan Hidayah Allah swt

Inilah Islam Yang Sesungguhnya

Inilah Islam Yang Sesungguhnya – Waktu terus bergulir, tahun berganti dan setiap masa mempunyai tantangannya sendiri. Islam sebagai agama dan kebenaran terakhir yang diturunkan Alllah sebagi pelengkap dan penyempurna serta pelurusan aqidah dari agama – agama sebelumnya yang telah rusak dan dirusak oleh perkembangan peradaban dan konsep akal yang melampau batas, mau tidak mau, islam […]

Sifat Jaiz Allah Dalam Prespektif Hukum Wajib

Sifat Jaiz Pada Allah Dalam Prespektif Hukum Wajib – Umumnya manusia cendrung lebih tunduk, taat dan patuh kepada apa yang dia yakini dari pada tunduk, patuh dan taat kepada kebenaran yang diakui, sehingga ketika sebuah pemahaman tentang sesuatu yang berasal dari keluasan pemikiran dan pengetahuannya yang terbatas sudah dianggap benar, maka segala sesuatu yang berlawanan […]

Kami Tidak Toleran Karena Kami Manusia

Kami Tidak Toleran Karena Kami Manusia  –  Membaca dan mencermati rendahnya tingkat toleransi atau tingginya tingkat intoleransi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam seperti yang dirilis sebagi kesimpulan atas hasil survey yang lakukan oleh Lembaga Survei Indonesia ( LSI ) pada tanggal 1 sampai 8 Oktober 2012 lalu dibandingkan dengan hasil survey yang dilakukan […]

Hakikat Iblis, Jin dan Syetan

Hakikat Iblis, Jin dan Syetan  –  Adalah aneh ketika para menganut filsafat dan orang orang yang mengaku mempunyai pikiran maju dan modern mengingkarai keberadaan  syetan, jin dan Iblis sebagai salah satu dari dari sekian banyak fenomena kegaiban yang di ciptakan Allah SWT. Padahal ayat – ayat Al – Quran cukup banyak menyebut tentang Iblis, Jin […]

Walisongo – berarti sembilan orang wali ( 1 )

“Walisongo” berarti sembilan orang wali. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Dradjad, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat yang persis bersamaan. Namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat, bila tidak dalam ikatan darah juga dalam hubungan guru-murid

Kajian Hakikat Ilmu Tauhid © 2015 Frontier Theme