Wahabi, Firqah Salah Nama Kaum Pemilik Surga

Wahabi, Firqah Salah Nama Kaum Pemilik Surga –  Faham Wahabi dibangun oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini berasal dari kabilah Bani Tamim yang dilahirkan pada tahun 1115 H dan wafat pada tahun 1206 H di sebuah desa yang bernama ‘Ainiyah dan meninggal di Nejdi. Penamaan firqah atau aliran ini dengan sebutan Wahabi disandarkan kepada bapaknya Abdul Wahab yang merupakan seorang Qadhi dan sekaligus guru pertamanya di ‘Aniyah tempat kelahirannya

Read more »

Inilah Islam Yang Sesungguhnya

Inilah Islam Yang Sesungguhnya – Waktu terus bergulir, tahun berganti dan setiap masa mempunyai tantangannya sendiri. Islam sebagai agama dan kebenaran terakhir yang diturunkan Alllah sebagi pelengkap dan penyempurna serta pelurusan aqidah dari agama – agama sebelumnya yang telah rusak dan dirusak oleh perkembangan peradaban dan konsep akal yang melampau batas, mau tidak mau, islam pasti juga akan terlibat dalam pergulatan tantangan peradaban yang semakin variatif

Read more »

Sifat Jaiz Allah Dalam Prespektif Hukum Wajib

Sifat Jaiz Pada Allah Dalam Prespektif Hukum Wajib – Umumnya manusia cendrung lebih tunduk, taat dan patuh kepada apa yang dia yakini dari pada tunduk, patuh dan taat kepada kebenaran yang diakui, sehingga ketika sebuah pemahaman tentang sesuatu yang berasal dari keluasan pemikiran dan pengetahuannya yang terbatas sudah dianggap benar, maka segala sesuatu yang berlawanan atau tidak sejalan atau tidak sama dengan pemhamannya itu akan dianggap salah.

Read more »

Kami Tidak Toleran Karena Kami Manusia

Kami Tidak Toleran Karena Kami Manusia  –  Membaca dan mencermati rendahnya tingkat toleransi atau tingginya tingkat intoleransi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam seperti yang dirilis sebagi kesimpulan atas hasil survey yang lakukan oleh Lembaga Survei Indonesia ( LSI ) pada tanggal 1 sampai 8 Oktober 2012 lalu dibandingkan dengan hasil survey yang dilakukan pada tahun 2005 yang lalu yaitu :
Read more »

Hakikat Diri Dalam A’yan Kharajiyah

Hakikat Diri Dalam A’yan Kharajiyah – Pada kajian sebelumnya tentang Hakikat diri Zahiriyah sebelumnya sebagimana yang telah kita fahami bersama bahwa hakikat Api, Angin, Air, Tanah dalam alam batang tubuh yang zahir dalam postingan “ Hakikat Diri Secara Zahiriyah pada blog  Kajian Hakikat Ilmu Tauhid ini, Namun sebelum dilanjutkan kepada “ Hakikat Diri Secara Batinyah “ dan kajian “ Hakikat Diri yang Hakiki “ serta aplikasinya dalam ibadah serta zikir yang Insya Allah akan dipahami selanjutnya. Alangkah baiknya pada postingan ini kita menjemput dulu bagian – bagian yang tertinggal dan terlewati pada kajian sebelumnya yaitu :
Read more »

Hakikat Iblis, Jin dan Syetan

Hakikat Iblis, Jin dan Syetan  –  Adalah aneh ketika para menganut filsafat dan orang orang yang mengaku mempunyai pikiran maju dan modern mengingkarai keberadaan  syetan, jin dan Iblis sebagai salah satu dari dari sekian banyak fenomena kegaiban yang di ciptakan Allah SWT. Padahal ayat – ayat Al – Quran cukup banyak menyebut tentang Iblis, Jin dan Syetan, bahkan salah satu surat dalam Al – Quran yaitu surat ke 72 bernama Al – Jin.

Read more »

Walisongo – berarti sembilan orang wali ( 2 )

2. Sunan AmpelSunan Ampel adalah putera tertua Maulana Malik Ibrahim. Menurut Babad Tanah Jawi dan Silsilah Sunan Kudus, di masa kecilnya ia dikenal dengan nama Raden Rahmat. Ia lahir di Campa pada 1401 Masehi. Nama Ampel sendiri, diidentikkan dengan nama tempat dimana ia lama bermukim. Di daerah Ampel atau Ampel Denta, wilayah yang kini menjadi bagian dari Surabaya (kota Wonokromo sekarang)
Read more »

Walisongo – berarti sembilan orang wali ( 1 )

Walisongo” berarti sembilan orang wali. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Dradjad, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat yang persis bersamaan. Namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat, bila tidak dalam ikatan darah juga dalam hubungan guru-murid
Read more »